Çerez Politikası – Aslı

Franchise başvurularımız başlamıştır! Geç kalmadan başvurun

Çerez Politikası

Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi

ÇEREZLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 1. AMAÇ, KAPSAM VE ÖN BİLGİLENDİRME

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi  (“ASLI” veya “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Bu Çerez Aydınlatma Metninin amacı, asli.com.tr web sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız, hukuki sebebi ve haklarınız hakkında sizlere bilgi vermektir.

İnternet sitemizde yalnızca hizmetin sağlanması için kesinlikle gerekli olarak birinci taraf oturum ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.

 1. ÇEREZ ÇEŞİTLERİ

2.1.      KULLANIM SÜRESİNE GÖRE ÇEREZ ÇEŞİTLERİ:

Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.

2.2.      BİRİNCİ TARAF VE ÜÇÜNCÜ TARAF ÇEREZLER:

Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen adres tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse, kullanıcının ziyaret ettiği adres dışında farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde yalnızca birinci taraf çerez kullanılmaktadır.

2.3.      KULLANIM AMAÇLARINA GÖRE ÇEREZ ÇEŞİTLERİ:

Çerezler kullanım amaçlarına göre kesinlikle gerekli, işlevsel veya reklam/pazarlama gibi amaçlarla kullanılabilmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde açıkça talep etmiş olduğunuz bilgi toplum hizmetlerinin sunulabilmesi için kesinlikle gerekli çerezler kullanılmaktadır. Bu kapsamda;

 • İnternet sitesinin güvenliği ve sahteciliğin önlenmesi, sitenin verimli ve hızlı çalışması,
 • Çerez aydınlatma metninin okunduğunun teyidi
 • İnternet sitesinin çalışması için gerekli çerezler (Oturum Çerezleri)
 • Kullanıcı deneyimini geliştirmemize olanak sağlayan çerezler (İşlev Odaklı Çerezler)
 • İnternet sitemizde yer alan içeriklerin kullanıcılar tarafından nasıl ve ne sıklıkla kullanıldığını anlamak, analiz etmek ve sunulan içeriklerin iyileştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılan performans çerezleri (Performans ve İstatistik Çerezleri)

Amaçlarıyla zorunlu olarak kullanılmaktadır. Bu çerezleri tarayıcı ayarlarınızdan engellemeniz mümkündür ancak bu çerezlerin engellenmesi sitenin işleyişini olumsuz yönde etkileyecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA İŞLENECEĞİ VE HUKUKİ SEBEPLER

Talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (üyelik hesabına giriş yapma, dil tercihinin hatırlanması, site güvenliği ve sahteciliğin önlenmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu çerezler aracılığıyla kişisel veri işlenmesinde, Kanun’un 5’inci maddesinin (f) bendinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartlarına dayanılmaktadır.

 1. İLGİLİ KİŞİLERİN TALEPLERİ

İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği’ne göre Kişisel Verileri Koruma Kurumuna iletebilirsiniz.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formunda belirtilen yöntemlerle tarafımıza info@asli.com.tr adresinden iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Veri Sahibi, işbu Aydınlatma Metni ’ne konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibinin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

 1. TARAYICI AYARLARI YOLUYLA ÇEREZ YÖNETİMİ

Kullanıcı olarak eğer çerez kullanımını önlemek istiyorsanız; çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere

Aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

Google Analytics          https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&h l=tr

Internet Explorer          https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete- manage-cookies

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma

Opera   https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Safari   https://support.apple.com/tr-tr/HT201265 https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac

SOSYAL MEDYA’DA

BİZİ TAKİP EDİN

Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim ŞirketiÇEREZLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 1. AMAÇ, KAPSAM VE ÖN BİLGİLENDİRME

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi  (“ASLI” veya “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Bu Çerez Aydınlatma Metninin amacı, asli.com.tr web sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız, hukuki sebebi ve haklarınız hakkında sizlere bilgi vermektir.

İnternet sitemizde yalnızca hizmetin sağlanması için kesinlikle gerekli olarak birinci taraf oturum ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.

 1. ÇEREZ ÇEŞİTLERİ

2.1.      KULLANIM SÜRESİNE GÖRE ÇEREZ ÇEŞİTLERİ:

Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.

2.2.      BİRİNCİ TARAF VE ÜÇÜNCÜ TARAF ÇEREZLER:

Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen adres tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse, kullanıcının ziyaret ettiği adres dışında farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde yalnızca birinci taraf çerez kullanılmaktadır.

2.3.      KULLANIM AMAÇLARINA GÖRE ÇEREZ ÇEŞİTLERİ:

Çerezler kullanım amaçlarına göre kesinlikle gerekli, işlevsel veya reklam/pazarlama gibi amaçlarla kullanılabilmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde açıkça talep etmiş olduğunuz bilgi toplum hizmetlerinin sunulabilmesi için kesinlikle gerekli çerezler kullanılmaktadır. Bu kapsamda;

 • İnternet sitesinin güvenliği ve sahteciliğin önlenmesi, sitenin verimli ve hızlı çalışması,
 • Çerez aydınlatma metninin okunduğunun teyidi
 • İnternet sitesinin çalışması için gerekli çerezler (Oturum Çerezleri)
 • Kullanıcı deneyimini geliştirmemize olanak sağlayan çerezler (İşlev Odaklı Çerezler)
 • İnternet sitemizde yer alan içeriklerin kullanıcılar tarafından nasıl ve ne sıklıkla kullanıldığını anlamak, analiz etmek ve sunulan içeriklerin iyileştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılan performans çerezleri (Performans ve İstatistik Çerezleri)

Amaçlarıyla zorunlu olarak kullanılmaktadır. Bu çerezleri tarayıcı ayarlarınızdan engellemeniz mümkündür ancak bu çerezlerin engellenmesi sitenin işleyişini olumsuz yönde etkileyecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA İŞLENECEĞİ VE HUKUKİ SEBEPLER

Talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (üyelik hesabına giriş yapma, dil tercihinin hatırlanması, site güvenliği ve sahteciliğin önlenmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu çerezler aracılığıyla kişisel veri işlenmesinde, Kanun’un 5’inci maddesinin (f) bendinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartlarına dayanılmaktadır.

 1. İLGİLİ KİŞİLERİN TALEPLERİ

İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği’ne göre Kişisel Verileri Koruma Kurumuna iletebilirsiniz.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formunda belirtilen yöntemlerle tarafımıza info@asli.com.tr adresinden iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Veri Sahibi, işbu Aydınlatma Metni ’ne konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibinin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

 1. TARAYICI AYARLARI YOLUYLA ÇEREZ YÖNETİMİ

Kullanıcı olarak eğer çerez kullanımını önlemek istiyorsanız; çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere

Aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

Google Analytics          https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&h l=tr

Internet Explorer          https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete- manage-cookies

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma

Opera   https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Safari   https://support.apple.com/tr-tr/HT201265 https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac

SOSYAL MEDYA’DA

BİZİ TAKİP EDİN

Hemen başvurun!

Asli restoran zinciri, sunduğu eşsiz yemeklerle müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmuştur. Aynı zamanda, kaliteli hizmet anlayışıyla da sektörde öne çıkan bir marka olmuştur. Şimdi ise Asli, büyüme stratejisini genişleme ve franchising ile birleştirerek franchise fırsatları sunmaktadır.

Franchise Form

BAŞVURU FORMU

Hemen başvurun!

Asli restoran zinciri, sunduğu eşsiz yemeklerle müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmuştur. Aynı zamanda, kaliteli hizmet anlayışıyla da sektörde öne çıkan bir marka olmuştur. Şimdi ise Asli, büyüme stratejisini genişleme ve franchising ile birleştirerek franchise fırsatları sunmaktadır.