Üyelik Sözleşmesi – Aslı

Franchise başvurularımız başlamıştır! Geç kalmadan başvurun

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Sözleşmenin Tarafları :

İş bu Sözleşme;

 1. a) http://asli.com.tr/ internet sitesi üzerinden faaliyette bulunan Erikli Pınar Açmalar Mevkii Y.Dudullu OSB Mah. 1. Cad.No:4 İç Kapı:1 Ümraniye/İstanbul adresinde mukim Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi bundan böyle sözleşme içerisinde “Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi” olarak kısaltılacaktır) ile
 2. b)…………(Adres)…………………. Adresinde mukim, ……………(Ad-Soyad) http://asli.com.tr internet sitesine, kendisi tarafından belirtilecek adreste mukim internet kullanıcısı (bundan böyle sözleşme içerisinde “Üye” olarak kısaltılacaktır) arasında mutabakat ile kabul edilmiştir. http://asli.com.tr olarak belirtilen hususlar dahil aşağıda yer alan düzenlemelerin tamamı Mobil Site dahil tüm sanal platformlar için geçerli kabul edilmiş olup, Üye bu hususu iş bu sözleşmeyi onaylamakla kabul etmiş sayılacaktır.
 3. Sözleşmenin Konusu :

İşbu Sözleşme http://asli.com.tr internet sitesinden ve belirtilen şartlar ve ücretler mukabilinde Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi tarafından sunulan hizmetlerden, satışa arz edilmiş ürünlerden, üyeye özel ayrıcalıklardan üyenin faydalanması, Üyenin dilediği zamanda bildirimde bulunarak bu verdiği onayı iptal ile sistemden çıkma hakkı her zaman mevcut olmak üzere iş bu sözleşmenin onaylanması sureti ile verdiği telefon ve e-mail bilgilerine Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi tarafından ürün ve hizmet tanıtım, kampanya ve sair ticari faaliyetleri hususunda bildirim(Sms, E-mail, sesli arama, doğrudan arama dahil) yapabilmesi hususlarını düzenlemektedir.

 1. Sözleşmenin Hükümleri:

3.1. Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik

http://asli.com.tr web sitesinden veya mobil internet sitesinden işlem yapan, bülten, kampanya ve tanıtım ve benzerinin gönderilmesini talep eden, üyelik işlemleri gerçekleştiren, alışveriş yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, bazı kişisel bilgiler(isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb…) müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında, sadece Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi grup şirketleri bünyesinde kullanılmakta ve Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi tarafından işlenmektedir. Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi üyelik formlarından topladığı bilgileri, bağlı grup, çatı ve alt şirketleri harici olmak üzere söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle kullanmamakta ve 3. Kişiler ile paylaşmamaktadır. (Bakınız Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikaları )

Ayrıca, Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi’ne ait olan http://asli.com.tr web ve mobil sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın internette yaptığı gezintiler ile ilgili bilgi edinilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır. http://asli.com.tr ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olarak Üye tarafından üyelik ve alışveriş aşamaları dahil verilen bilgileri, Üye kişisel verilerini(Aksi Üye tarafından bildirilinceye kadar ve Üye tarafından hiçbir sorumluluk olmaksızın her zaman verilen izinler kısmen yada tamamı ile iptal edilme hakkına sahip olmak üzere) kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuat dairesinde koruyacaktır. Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi’nin kişisel verilerin korunması hususunda sorumluluk ve taahhütlerini, https://asli.com.tr/kurumsal/kvkk-aydiinlatma-metni/ üzerinden okumanızı rica ederiz. 

3.2. İş bu sözleşmede açık bir şekilde taahhüt edilmemiş hiçbir husus, Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi aleyhine varmış gibi yorumlanamaz. Aksi Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi tarafından yazılı olarak belirtilmediği sürece Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi sitede yer alan ürün ve hizmetler için sitede ilan edilen ücretleri talep etme hakkına sahip olacaktır.

3.3. Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi, http://asli.com.tr web sitesi yada Mobil site yada Mobil uygulama adreslerini yada markasını her zaman ve ayrıca bir gerekçe belirtmesine lüzum olmaksızın değiştirme hakkına sahip olup, bunların değişimi sonrasında üye bilgilerini de yeni İnternet sitesi, mobil uygulama, mobil siteye taşıma hakkına da sahiptir.

3.4. Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi, İnternet sitesi, Mobil site, yer alan sanal mağazasında satışa arz ettiği ürünler ve stokları ile sorumlu olup, stok bulunmayan ya da müşterilerin talepleri neticesinde stokları tükenen ürünleri yeniden üretme yada tedarik ile yükümlü olmayacaktır. Sanal mağaza dışındaki mağazalar ile sanal mağazada yer alan ürünler stok ve nitelik bakımından farklılık gösterebilir. Sistemsel hata, yoğun üye talepleri ve sair nedenler ile stokta görünen ürünün, stok yetersizliği nedeni ile temin ve Üye’ ye sevkinin gerçekleştirilememesi durumunda Üye, Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi, Üye menfaatleri doğrultusunda hareket ettiğinden ve stoku bulunan ürünü zaten Üye aleyhine bir husus olmaksızın sevk etmekten kaçınmayacağından, stok yetersiz/temin edilmeyen bu ürün ile ilgili olarak kendisine bedel iadesi yapılmasını, ürünün temin edilmesini talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.5. İş bu üyelik sözleşmesi, Üye’ ye herhangi bir maddi taahhüt ya da yükümlülük getirmemektedir. Üye ancak http://asli.com.tr web adresinden sipariş edeceği ürün ve hizmetlerin bedelleri ile buna ilişkin sair ücretleri ödemekle yükümlü olacaktır. Üyelik için ayrıca herhangi bir ücret taahhüt ettirilmeyecektir.

3.6. Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi, iş bu sözleşmenin imzasından sonra, üyelik sitemini çeşitlendirebilir, farklı taahhütler altında farklı nitelikli üyelikler ihdas edebilir (GOLD üyelik, PLATİNYUM üyelik yada sair değişik adlar altında), iş bu sözleşme tarafı üye’ ye verilmiş haklardan, üyelik özelliklerinden daha geniş nitelikli, daha farklı özellikli, ayrıcalıklar, indirim hakları içeren, ücretli yada sair taahhütlere havi üyelik çeşitleri ihdas edebilir ve 3. Kişilere bu haklar Üye’ ye ayrıca bir bildirim olmaksızın verilebilir. Bu halde Üye’ nin rızası olmaksızın üyeliği ücretli olarak ya da sair taahhütler verilmeksizin değiştirilmeyecek, Üyeye ekstra bir yükümlülük yüklenmeyecek ancak üye, ücretli yada sair taahhütleri vererek mevcut üyeliğini istediği şekilde değiştirebilecektir. Üye, başka niteliklere/talep ettiği özelliklere haiz Üyeliğe geçmeden, mevcut üyeliği ile ücretli ya da başkaca nitelik/taahhütlere havi hizmetlerden yararlandırılmasını talep edemeyecektir.

3.7. ÜYE, dilediği zamanda talebini Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi’ e http://asli.com.tr  internet sitesinde mevcut üyelik sayfası ile ücretsiz şekilde bildirimde bulunarak bu verdiği onayı iptal ile sistemden çıkma hakkı her zaman mevcut olmak üzere; iş bu sözleşmenin onaylanması anında verdiği cep telefonu ve sair telefonlar ile e-mail adreslerine Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi tarafından her zaman yasal mevzuat dairesinde ürün ve hizmet tanıtımı, kampanya ve sair ticari faaliyetleri hususunda bildirim(MMS, Sms, E-mail, sesli arama, doğrudan arama dahil) yapabilmesi hususunda açık ve doğrudan onay verdiğini kabul etmiş olup, bu hususta gönderilen bildirimlere ,ilişkin olarak Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi’ in izinli ticari işletme olduğunu kabul etmiştir.

Üye, http://asli.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi’ un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.8. Üye, http://asli.com.tr internet sitesine üye olurken kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi’ a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi’ in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.9. Üye, http://asli.com.tr  internet sitesinde mevcut üyelere özel hizmetlerden faydalanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.10. Üye, http://asli.com.tr  internet sitesini ve portal hizmetlerini ve hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, almakta olduğu hizmetleri 3.şahısların kullanımına sunamaz, kiralama veya satışa arz etme gibi ticari faaliyetlere konu edemez. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.11. http://asli.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve hizmetlerin kullanımı esnasında Müşteri’nin uğrayabileceği üçüncü kişilerin fiil ve hareketlerinden doğabilecek zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.12. Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, http://asli.com.tr internet sitesinin ve portal hizmetlerinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi’ dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.13. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.14. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi’nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.15. Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi’ nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi’ nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.16. Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi, http://asli.com.tr  internet sitesinde yer alan her türlü bilginin doğruluğu, eksiksiz olması, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Kullanıcı hiçbir şekilde web sitesi’ nde yer alan bilgilerin ve/veya portal hizmetlerinin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri ve/veya portal hizmetlerini değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir. Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi web Sitesi’nin ve portal hizmetlerinin hatasız olması için her türlü tedbiri almıştır. Bununla birlikte sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

3.17. Bu http://asli.com.tr internet sitesine erişimden, sitede yer alan bilgilerin, hizmetlerin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri ve/veya portal hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.

3.18. http://asli.com.tr internet sitesinde yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan tüm malzeme ve dokümanlar münhasıran Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi mülkiyetinde olup, bu malzeme ve dokümanlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve dokümanlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.19. http://asli.com.tr internet sitesinde malzemeler ve dokümanlar hiçbir surette üye tarafından değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yeniden yayınlanamaz.

3.20. Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi tarafından http://asli.com.tr  internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.21. Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi, üyenin portal hizmetlerini alırken http://asli.com.tr internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.22. Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a)yasal gereklere uygun hareket etmek veya Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi ya da Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi sitesine tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi ve Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.23. Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi web sitesi’ ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.24. Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme, ürünleri dilediği zaman kaldırma, satıştan çekme hakkını saklı tutar.

3.25. Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.26. Taraflar, Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi’ ne ait tüm ticari defter, mail, not, elektronik veri, bilgisayar kayıtları ve benzerinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193′ e uygun şekilde geçerli ve usulüne uygun delil olarak kabul edileceğini ve iş bu sözleşmenin aynı zamanda bir delil sözleşmesi olduğunu gayri kabili rücu kabul ve beyan eder.

 1. Sözleşmenin Süresi ve Feshi:

İş bu sözleşme Üye tarafından kabul edildiğini beyan ile yürürlüğe girer. Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi sözleşmeyi üye’ ye arz ederek kabul edilmiş sayılmakla birlikte Üye tarafından onaylanmamış sözleşmeler Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi’ ne karşı kullanılamayacaktır.

İşbu sözleşme, üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda, üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 1. Anlaşmazlıkların Çözümü:

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Anadolu Adliyesi(Kartal) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 1. Yürürlük:

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında verdiği onay ile akdedilmiş ve taraflar için yürürlüğe girmiştir. Üye tarafından elektronik ortamda onay verilmiş olması yeterli olup, ayrıca üyenin ıslak imzasına lüzum bulunmamaktadır.

SOSYAL MEDYA’DA

BİZİ TAKİP EDİN

Sözleşmenin Tarafları :

İş bu Sözleşme;

 1. a) http://asli.com.tr/ internet sitesi üzerinden faaliyette bulunan Erikli Pınar Açmalar Mevkii Y.Dudullu OSB Mah. 1. Cad.No:4 İç Kapı:1 Ümraniye/İstanbul adresinde mukim Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi bundan böyle sözleşme içerisinde “Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi” olarak kısaltılacaktır) ile
 2. b)…………(Adres)…………………. Adresinde mukim, ……………(Ad-Soyad) http://asli.com.tr internet sitesine, kendisi tarafından belirtilecek adreste mukim internet kullanıcısı (bundan böyle sözleşme içerisinde “Üye” olarak kısaltılacaktır) arasında mutabakat ile kabul edilmiştir. http://asli.com.tr olarak belirtilen hususlar dahil aşağıda yer alan düzenlemelerin tamamı Mobil Site dahil tüm sanal platformlar için geçerli kabul edilmiş olup, Üye bu hususu iş bu sözleşmeyi onaylamakla kabul etmiş sayılacaktır.
 3. Sözleşmenin Konusu :

İşbu Sözleşme http://asli.com.tr internet sitesinden ve belirtilen şartlar ve ücretler mukabilinde Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi tarafından sunulan hizmetlerden, satışa arz edilmiş ürünlerden, üyeye özel ayrıcalıklardan üyenin faydalanması, Üyenin dilediği zamanda bildirimde bulunarak bu verdiği onayı iptal ile sistemden çıkma hakkı her zaman mevcut olmak üzere iş bu sözleşmenin onaylanması sureti ile verdiği telefon ve e-mail bilgilerine Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi tarafından ürün ve hizmet tanıtım, kampanya ve sair ticari faaliyetleri hususunda bildirim(Sms, E-mail, sesli arama, doğrudan arama dahil) yapabilmesi hususlarını düzenlemektedir.

 1. Sözleşmenin Hükümleri:

3.1. Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik

http://asli.com.tr web sitesinden veya mobil internet sitesinden işlem yapan, bülten, kampanya ve tanıtım ve benzerinin gönderilmesini talep eden, üyelik işlemleri gerçekleştiren, alışveriş yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, bazı kişisel bilgiler(isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb…) müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında, sadece Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi grup şirketleri bünyesinde kullanılmakta ve Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi tarafından işlenmektedir. Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi üyelik formlarından topladığı bilgileri, bağlı grup, çatı ve alt şirketleri harici olmak üzere söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle kullanmamakta ve 3. Kişiler ile paylaşmamaktadır. (Bakınız Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikaları )

Ayrıca, Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi’ne ait olan http://asli.com.tr web ve mobil sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın internette yaptığı gezintiler ile ilgili bilgi edinilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır. http://asli.com.tr ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olarak Üye tarafından üyelik ve alışveriş aşamaları dahil verilen bilgileri, Üye kişisel verilerini(Aksi Üye tarafından bildirilinceye kadar ve Üye tarafından hiçbir sorumluluk olmaksızın her zaman verilen izinler kısmen yada tamamı ile iptal edilme hakkına sahip olmak üzere) kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuat dairesinde koruyacaktır. Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi’nin kişisel verilerin korunması hususunda sorumluluk ve taahhütlerini, https://asli.com.tr/kurumsal/kvkk-aydiinlatma-metni/ üzerinden okumanızı rica ederiz. 

3.2. İş bu sözleşmede açık bir şekilde taahhüt edilmemiş hiçbir husus, Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi aleyhine varmış gibi yorumlanamaz. Aksi Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi tarafından yazılı olarak belirtilmediği sürece Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi sitede yer alan ürün ve hizmetler için sitede ilan edilen ücretleri talep etme hakkına sahip olacaktır.

3.3. Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi, http://asli.com.tr web sitesi yada Mobil site yada Mobil uygulama adreslerini yada markasını her zaman ve ayrıca bir gerekçe belirtmesine lüzum olmaksızın değiştirme hakkına sahip olup, bunların değişimi sonrasında üye bilgilerini de yeni İnternet sitesi, mobil uygulama, mobil siteye taşıma hakkına da sahiptir.

3.4. Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi, İnternet sitesi, Mobil site, yer alan sanal mağazasında satışa arz ettiği ürünler ve stokları ile sorumlu olup, stok bulunmayan ya da müşterilerin talepleri neticesinde stokları tükenen ürünleri yeniden üretme yada tedarik ile yükümlü olmayacaktır. Sanal mağaza dışındaki mağazalar ile sanal mağazada yer alan ürünler stok ve nitelik bakımından farklılık gösterebilir. Sistemsel hata, yoğun üye talepleri ve sair nedenler ile stokta görünen ürünün, stok yetersizliği nedeni ile temin ve Üye’ ye sevkinin gerçekleştirilememesi durumunda Üye, Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi, Üye menfaatleri doğrultusunda hareket ettiğinden ve stoku bulunan ürünü zaten Üye aleyhine bir husus olmaksızın sevk etmekten kaçınmayacağından, stok yetersiz/temin edilmeyen bu ürün ile ilgili olarak kendisine bedel iadesi yapılmasını, ürünün temin edilmesini talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.5. İş bu üyelik sözleşmesi, Üye’ ye herhangi bir maddi taahhüt ya da yükümlülük getirmemektedir. Üye ancak http://asli.com.tr web adresinden sipariş edeceği ürün ve hizmetlerin bedelleri ile buna ilişkin sair ücretleri ödemekle yükümlü olacaktır. Üyelik için ayrıca herhangi bir ücret taahhüt ettirilmeyecektir.

3.6. Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi, iş bu sözleşmenin imzasından sonra, üyelik sitemini çeşitlendirebilir, farklı taahhütler altında farklı nitelikli üyelikler ihdas edebilir (GOLD üyelik, PLATİNYUM üyelik yada sair değişik adlar altında), iş bu sözleşme tarafı üye’ ye verilmiş haklardan, üyelik özelliklerinden daha geniş nitelikli, daha farklı özellikli, ayrıcalıklar, indirim hakları içeren, ücretli yada sair taahhütlere havi üyelik çeşitleri ihdas edebilir ve 3. Kişilere bu haklar Üye’ ye ayrıca bir bildirim olmaksızın verilebilir. Bu halde Üye’ nin rızası olmaksızın üyeliği ücretli olarak ya da sair taahhütler verilmeksizin değiştirilmeyecek, Üyeye ekstra bir yükümlülük yüklenmeyecek ancak üye, ücretli yada sair taahhütleri vererek mevcut üyeliğini istediği şekilde değiştirebilecektir. Üye, başka niteliklere/talep ettiği özelliklere haiz Üyeliğe geçmeden, mevcut üyeliği ile ücretli ya da başkaca nitelik/taahhütlere havi hizmetlerden yararlandırılmasını talep edemeyecektir.

3.7. ÜYE, dilediği zamanda talebini Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi’ e http://asli.com.tr  internet sitesinde mevcut üyelik sayfası ile ücretsiz şekilde bildirimde bulunarak bu verdiği onayı iptal ile sistemden çıkma hakkı her zaman mevcut olmak üzere; iş bu sözleşmenin onaylanması anında verdiği cep telefonu ve sair telefonlar ile e-mail adreslerine Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi tarafından her zaman yasal mevzuat dairesinde ürün ve hizmet tanıtımı, kampanya ve sair ticari faaliyetleri hususunda bildirim(MMS, Sms, E-mail, sesli arama, doğrudan arama dahil) yapabilmesi hususunda açık ve doğrudan onay verdiğini kabul etmiş olup, bu hususta gönderilen bildirimlere ,ilişkin olarak Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi’ in izinli ticari işletme olduğunu kabul etmiştir.

Üye, http://asli.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi’ un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.8. Üye, http://asli.com.tr internet sitesine üye olurken kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi’ a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi’ in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.9. Üye, http://asli.com.tr  internet sitesinde mevcut üyelere özel hizmetlerden faydalanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.10. Üye, http://asli.com.tr  internet sitesini ve portal hizmetlerini ve hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, almakta olduğu hizmetleri 3.şahısların kullanımına sunamaz, kiralama veya satışa arz etme gibi ticari faaliyetlere konu edemez. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.11. http://asli.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve hizmetlerin kullanımı esnasında Müşteri’nin uğrayabileceği üçüncü kişilerin fiil ve hareketlerinden doğabilecek zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.12. Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, http://asli.com.tr internet sitesinin ve portal hizmetlerinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi’ dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.13. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.14. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi’nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.15. Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi’ nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi’ nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.16. Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi, http://asli.com.tr  internet sitesinde yer alan her türlü bilginin doğruluğu, eksiksiz olması, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Kullanıcı hiçbir şekilde web sitesi’ nde yer alan bilgilerin ve/veya portal hizmetlerinin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri ve/veya portal hizmetlerini değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir. Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi web Sitesi’nin ve portal hizmetlerinin hatasız olması için her türlü tedbiri almıştır. Bununla birlikte sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

3.17. Bu http://asli.com.tr internet sitesine erişimden, sitede yer alan bilgilerin, hizmetlerin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri ve/veya portal hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.

3.18. http://asli.com.tr internet sitesinde yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan tüm malzeme ve dokümanlar münhasıran Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi mülkiyetinde olup, bu malzeme ve dokümanlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve dokümanlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.19. http://asli.com.tr internet sitesinde malzemeler ve dokümanlar hiçbir surette üye tarafından değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yeniden yayınlanamaz.

3.20. Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi tarafından http://asli.com.tr  internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.21. Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi, üyenin portal hizmetlerini alırken http://asli.com.tr internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.22. Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a)yasal gereklere uygun hareket etmek veya Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi ya da Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi sitesine tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi ve Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.23. Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi web sitesi’ ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.24. Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme, ürünleri dilediği zaman kaldırma, satıştan çekme hakkını saklı tutar.

3.25. Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.26. Taraflar, Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi’ ne ait tüm ticari defter, mail, not, elektronik veri, bilgisayar kayıtları ve benzerinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193′ e uygun şekilde geçerli ve usulüne uygun delil olarak kabul edileceğini ve iş bu sözleşmenin aynı zamanda bir delil sözleşmesi olduğunu gayri kabili rücu kabul ve beyan eder.

 1. Sözleşmenin Süresi ve Feshi:

İş bu sözleşme Üye tarafından kabul edildiğini beyan ile yürürlüğe girer. Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi sözleşmeyi üye’ ye arz ederek kabul edilmiş sayılmakla birlikte Üye tarafından onaylanmamış sözleşmeler Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi’ ne karşı kullanılamayacaktır.

İşbu sözleşme, üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda, üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 1. Anlaşmazlıkların Çözümü:

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Anadolu Adliyesi(Kartal) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 1. Yürürlük:

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında verdiği onay ile akdedilmiş ve taraflar için yürürlüğe girmiştir. Üye tarafından elektronik ortamda onay verilmiş olması yeterli olup, ayrıca üyenin ıslak imzasına lüzum bulunmamaktadır.

SOSYAL MEDYA’DA

BİZİ TAKİP EDİN

Hemen başvurun!

Asli restoran zinciri, sunduğu eşsiz yemeklerle müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmuştur. Aynı zamanda, kaliteli hizmet anlayışıyla da sektörde öne çıkan bir marka olmuştur. Şimdi ise Asli, büyüme stratejisini genişleme ve franchising ile birleştirerek franchise fırsatları sunmaktadır.

Hemen başvurun!

Asli restoran zinciri, sunduğu eşsiz yemeklerle müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmuştur. Aynı zamanda, kaliteli hizmet anlayışıyla da sektörde öne çıkan bir marka olmuştur. Şimdi ise Asli, büyüme stratejisini genişleme ve franchising ile birleştirerek franchise fırsatları sunmaktadır.