Whatsapp Aydınlatma Metni – Aslı

Franchise başvurularımız başlamıştır! Geç kalmadan başvurun

whatsapp aydınlatma metni

 1. Veri sorumlusu sıfatıyla Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi
  olarak, Şirketimiz ile ……………… numaralı hat üzerinden yapabileceğiniz Whatsapp
  iletişim / görüşme sürecinde Whatsapp üzerinden iletebileceğiniz talep, bildirim ve
  şikâyetlerin alınması esnasında işlenecek kişisel verileriniz ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel
  Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine
  Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca hazırladığımız işbu
  aydınlatma metni ile sizi bilgilendirmek isteriz.
  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ
  KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ AÇIKLAMA
  Kimlik Ad-soyad, TC kimlik numarası
  İletişim Adres, E-posta adresi, telefon

  numarası

  Müşteri İşlem Çağrı merkezi kayıtları, üyeliğe
  ilişkin bilgiler, müşteri talep /
  şikayet bilgisi.

  2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
  Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından KVKK ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak
  aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
   Elektrik Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatında belirlenen kurallar uyarınca elektrik
  dağıtım sistemi kullanıcılarına karşı yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,
   Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülebilmesi; iş ve hizmet sürekliliğinin
  sağlanabilmesi,
   Müşterilerimizin şirketimize kolay ulaşabilmesi için alternatif tüketici hizmet
  merkezinin sunulması,
   Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
   Müşteri taleplerinin daha hızlı alınması sonucunda hızlı çözüm yolları üretilebilmesi
  3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ YA DA
  KURULUŞLAR VE AKTARILMA AMAÇLARI
  Kişisel verileriniz;
  i. İlgili mevzuatlar uyarınca düzenleme ve denetim yetkileri kapsamında şeffaflığın
  sağlanması, ihtilafların çözümü, doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak
  kullanılabilmesi amaçlarıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,
  ii. Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması halinde kamu otoritelerine, özel hukuk ve kamu
  hukuku tüzel kişilerine, doğrudan veya dolaylı pay sahiplerine,

  iii. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
  banka ve finans kuruluşlarına, elektrik tedarikçilerine, sigorta şirketlerine, dijitalleşme,
  bilgi ve teknoloji işlerini yürüten kişi ve kuruluşlara, yerel idareler ve alt yapı
  kuruluşları da dâhil olmak üzere gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine,
  hissedarımıza, tedarikçilerimize, topluluk şirketlerine ve yetkili kamu kuruluşlarına,
  iv. Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için zorunlu olması nedeniyle
  tedarikçilerimize, elektrik tedarikçilerine, iş ortaklarımıza, topluluk şirketlerine,
  doğrudan veya dolaylı pay sahiplerimize, yerel idareler, alt yapı kuruluşları da dâhil
  olmak üzere yetkili özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişilerine ve gerçek kişilere,
  v. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kamu otoritelerine, yetkili özel
  hukuk ve kamu hukuku tüzel kişilerine ve gerçek kişilere,
  vi. Veri sorumlusu şirketimizin meşru menfaati kapsamında topluluk şirketlerine, iş
  ortaklarına,
  Açık rızanızın olması halinde;
  vii. Kişisel verileriniz Whatsapp uygulaması üzerinden toplanarak 3561 Homestead
  Road Suite 416 Santa Clara, CA 95010 United States adresinde yerleşik
  Whatsapp Inc.’ın Amerika da bulunan bulut hizmet sunucusu ve
  viii. ……………………………. nin kullandığı bulunan bulut hizmet sunucusu
  üzerinden yurtdışına aktarılacaktır.
  4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
  Kişisel verileriniz;
  i. İlgili yönetmelik ve ikincil mevzuatı ile ilgili diğer kanunlarda açıkça öngörülmesi ve
  hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak;
   İlgili Kanun ve ikincil mevzuatında belirlenen kurallar uyarınca müşterilere karşı
  yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,
   Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülebilmesi; iş ve hizmet sürekliliğinin
  sağlanabilmesi,
  ii. Bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve
  ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun
  meşru menfaatlerine dayalı olarak;
   Müşterilerimizin şirketimize kolay ulaşabilmesi için alternatif tüketici hizmet
  merkezinin sunulması,
   Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
   Müşteri taleplerinin daha hızlı alınması sonucunda hızlı çözüm yolları üretilebilmesi
  Amaçları ile otomatik yollarla işlenecek, açık rızanızın varlığı halinde 3561 Homestead
  Road Suite 416 Santa Clara, CA 95010 United States adresinde yerleşik Whatsapp Inc.
  tarafından sağlanan Whatsapp uygulaması üzerinden dijital/elektronik olarak;

  ……………………………………….. A.Ş’ nin sağladığı arayüz ile Şirketimizin müşteri
  bilgi sistemine geçirilmesi suretiyle toplanacaktır.
  5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE
  SAYILAN HAKLARI VE KULLANILMASI
  6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde yer alan haklarınızı kullanmak için “Veri Sorumlusuna
  Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre kimliğinizi tevsik edici belgeler ve
  talebinizi içeren dilekçeniz ile şirketimizin Erikli Pınar Açmalar Mevkii Y.Dudullu OSB Mah.
  1. Cad.No:4 İç Kapı:1 Ümraniye/İstanbul adresine yazılı olarak veya şirketimizin
  info@aslicom.tr kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imza veya mobil imzanız
  ile iletebilirsiniz. İletilen talep doğrultusunda, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde
  ücretsiz olarak cevap verilecektir. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, “Veri
  Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ”in ücret başlıklı 7. Maddesine göre
  işlem yapılacaktır.
  İlgili Kişi Başvurunuzu, internet sitemizde KVKK sekmesi altında yer alan “KVKK İlgili Kişi
  Başvuru Formu” ’nu doldurarak ve yukarıda sayılan yöntemlerden biriyle bize
  iletebileceğinizi belirtmek isteriz.

SOSYAL MEDYA’DA

BİZİ TAKİP EDİN

 1. Veri sorumlusu sıfatıyla Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi
  olarak, Şirketimiz ile ……………… numaralı hat üzerinden yapabileceğiniz Whatsapp
  iletişim / görüşme sürecinde Whatsapp üzerinden iletebileceğiniz talep, bildirim ve
  şikâyetlerin alınması esnasında işlenecek kişisel verileriniz ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel
  Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine
  Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca hazırladığımız işbu
  aydınlatma metni ile sizi bilgilendirmek isteriz.
  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ
  KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ AÇIKLAMA
  Kimlik Ad-soyad, TC kimlik numarası
  İletişim Adres, E-posta adresi, telefon

  numarası

  Müşteri İşlem Çağrı merkezi kayıtları, üyeliğe
  ilişkin bilgiler, müşteri talep /
  şikayet bilgisi.

  2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
  Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından KVKK ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak
  aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
   Elektrik Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatında belirlenen kurallar uyarınca elektrik
  dağıtım sistemi kullanıcılarına karşı yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,
   Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülebilmesi; iş ve hizmet sürekliliğinin
  sağlanabilmesi,
   Müşterilerimizin şirketimize kolay ulaşabilmesi için alternatif tüketici hizmet
  merkezinin sunulması,
   Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
   Müşteri taleplerinin daha hızlı alınması sonucunda hızlı çözüm yolları üretilebilmesi
  3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ YA DA
  KURULUŞLAR VE AKTARILMA AMAÇLARI
  Kişisel verileriniz;
  i. İlgili mevzuatlar uyarınca düzenleme ve denetim yetkileri kapsamında şeffaflığın
  sağlanması, ihtilafların çözümü, doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak
  kullanılabilmesi amaçlarıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,
  ii. Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması halinde kamu otoritelerine, özel hukuk ve kamu
  hukuku tüzel kişilerine, doğrudan veya dolaylı pay sahiplerine,

  iii. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
  banka ve finans kuruluşlarına, elektrik tedarikçilerine, sigorta şirketlerine, dijitalleşme,
  bilgi ve teknoloji işlerini yürüten kişi ve kuruluşlara, yerel idareler ve alt yapı
  kuruluşları da dâhil olmak üzere gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine,
  hissedarımıza, tedarikçilerimize, topluluk şirketlerine ve yetkili kamu kuruluşlarına,
  iv. Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için zorunlu olması nedeniyle
  tedarikçilerimize, elektrik tedarikçilerine, iş ortaklarımıza, topluluk şirketlerine,
  doğrudan veya dolaylı pay sahiplerimize, yerel idareler, alt yapı kuruluşları da dâhil
  olmak üzere yetkili özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişilerine ve gerçek kişilere,
  v. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kamu otoritelerine, yetkili özel
  hukuk ve kamu hukuku tüzel kişilerine ve gerçek kişilere,
  vi. Veri sorumlusu şirketimizin meşru menfaati kapsamında topluluk şirketlerine, iş
  ortaklarına,
  Açık rızanızın olması halinde;
  vii. Kişisel verileriniz Whatsapp uygulaması üzerinden toplanarak 3561 Homestead
  Road Suite 416 Santa Clara, CA 95010 United States adresinde yerleşik
  Whatsapp Inc.’ın Amerika da bulunan bulut hizmet sunucusu ve
  viii. ……………………………. nin kullandığı bulunan bulut hizmet sunucusu
  üzerinden yurtdışına aktarılacaktır.
  4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
  Kişisel verileriniz;
  i. İlgili yönetmelik ve ikincil mevzuatı ile ilgili diğer kanunlarda açıkça öngörülmesi ve
  hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak;
   İlgili Kanun ve ikincil mevzuatında belirlenen kurallar uyarınca müşterilere karşı
  yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,
   Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülebilmesi; iş ve hizmet sürekliliğinin
  sağlanabilmesi,
  ii. Bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve
  ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun
  meşru menfaatlerine dayalı olarak;
   Müşterilerimizin şirketimize kolay ulaşabilmesi için alternatif tüketici hizmet
  merkezinin sunulması,
   Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
   Müşteri taleplerinin daha hızlı alınması sonucunda hızlı çözüm yolları üretilebilmesi
  Amaçları ile otomatik yollarla işlenecek, açık rızanızın varlığı halinde 3561 Homestead
  Road Suite 416 Santa Clara, CA 95010 United States adresinde yerleşik Whatsapp Inc.
  tarafından sağlanan Whatsapp uygulaması üzerinden dijital/elektronik olarak;

  ……………………………………….. A.Ş’ nin sağladığı arayüz ile Şirketimizin müşteri
  bilgi sistemine geçirilmesi suretiyle toplanacaktır.
  5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE
  SAYILAN HAKLARI VE KULLANILMASI
  6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde yer alan haklarınızı kullanmak için “Veri Sorumlusuna
  Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre kimliğinizi tevsik edici belgeler ve
  talebinizi içeren dilekçeniz ile şirketimizin Erikli Pınar Açmalar Mevkii Y.Dudullu OSB Mah.
  1. Cad.No:4 İç Kapı:1 Ümraniye/İstanbul adresine yazılı olarak veya şirketimizin
  info@aslicom.tr kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imza veya mobil imzanız
  ile iletebilirsiniz. İletilen talep doğrultusunda, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde
  ücretsiz olarak cevap verilecektir. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, “Veri
  Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ”in ücret başlıklı 7. Maddesine göre
  işlem yapılacaktır.
  İlgili Kişi Başvurunuzu, internet sitemizde KVKK sekmesi altında yer alan “KVKK İlgili Kişi
  Başvuru Formu” ’nu doldurarak ve yukarıda sayılan yöntemlerden biriyle bize
  iletebileceğinizi belirtmek isteriz.

SOSYAL MEDYA’DA

BİZİ TAKİP EDİN

Hemen başvurun!

Asli restoran zinciri, sunduğu eşsiz yemeklerle müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmuştur. Aynı zamanda, kaliteli hizmet anlayışıyla da sektörde öne çıkan bir marka olmuştur. Şimdi ise Asli, büyüme stratejisini genişleme ve franchising ile birleştirerek franchise fırsatları sunmaktadır.

Hemen başvurun!

Asli restoran zinciri, sunduğu eşsiz yemeklerle müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmuştur. Aynı zamanda, kaliteli hizmet anlayışıyla da sektörde öne çıkan bir marka olmuştur. Şimdi ise Asli, büyüme stratejisini genişleme ve franchising ile birleştirerek franchise fırsatları sunmaktadır.